درباره ما

شناسه صفحه : [NjEw]

این وب سایت،صفحه رسمی موسسه آموزش عالی غیر دولتی ادیب مازندران بوده که در سال 1383 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مجوز شورای گسترش آموزش عالی تاسیس شده و با هدف فعالیتهای آموزشی شروع به کار نموده است.کلیه تراکنشهای مالی،خدمات آموزشی و دانشجویی دانشجویان از طریق این سامانه قابل انجام است و تمامی اطلاعیه ها و رویدادهای موسسه نیز از طریق همین سامانه در دسترس مراجعین محترم به این وب سایت قرار خواهد گرفت.