متقاضي ثبت‌نام در دوره‌هاي‌ كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1398 (براساس سوابق تحصيلي)
پذیرش بدون کنکور