تاریخچه

شناسه صفحه : [NDY5]

موسسه آموزش عالی غیر دولتی ادیب مازندران در سال 1383 تاسیس شده است و با هدف فعالیتهای آموزشی شروع به کار نموده است.در ابتدای تاسیس با دو رشته تحصیلی حسابداری و مدیریت بازرگانی در مقطع کاردانی فعالیت خود را آغاز نموده است و هم اکنون در مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد  دانشجو می پذیرد.